Lady Xandra

All should be well... And under my rule.

Description:

Lady Xandra přišla do Toracie teprve před několika dny- ale dopad její přítomnosti na město byl nezměrný. I přes slepou adoraci poddaných a tichou spokojenost majetných jste však pojali podezření… a to jen zesílilo, když dokonce i velekněz Rondekor vyjádřil nahlas to, co se vám jen mlčky přemílalo v hlavách- totiž že věci nemusí být tak, jak se zdají, a řešení problémů ve městě by mohlo být jen dočasné…

Bio:

Poslední Šarlatová čarodějka města Mal’Evar, Xandra je bezpochyby mocná čarodějka. Jedna z posledních přeživších Vesthanianů je však stižena kletbou, která ji přeměnila na nemrtvou- denně je zabíjena nekromancií, která je pro její rasu toxická, ale nemůže zemřít- je proto odsouzena k životu ve věčném utrpení.
Ke svému prokletí přišla, když ji její sestřenice, Vellara, zradila, a otevřela portál do pláně existence vytvořené jako vězeňský svět pro posledního krále Archonů, Jyrika… který toužil ovládnou i Xandřinu mysl, ale neuspěl. Za odpor ji proklel, a uvěznil její rodinu ve své dimenzi, kterou poslední Vesthaniani společnými silami zapečetili, a tři pečetě rozeseli po celém světě. Velké zrcadlo, největší div Mal’Evar, bylo zkorumpováno a zničeno. Legendy praví, že spíš než o zničení artefaktu se Tkalci pokusili jej ukrýt, dokud nepřijdou na způsob, jakým zlo v jejich milovaném zrcadle navždy umlčet, avšak staré legendy už nepraví nic o tom, zda se jim jejich záměr vydařil…

Lady Xandra

Stíny Toracie Valyriar